خیلی از زحمات تیم محترم بیزکوک، بالاخص خانم نوروز پیمان سپاسگزارم. تجربه‌ی همکاری با این تیم بسیار لذتبخش بود. ویژگی بارز این تیم رو نظم، کار سازمان یافته و تخصص می‌دونم و همکاری با این تیم رو توصیه می‌کنم.